Dagelijks archief: januari 28, 2016

Ingrijpen in Syrië en het probleem van het volkenrechtelijk mandaat

BomGisteren kondigde de Tweede Kamerfractie van de PvdA aan dat de Kamerleden na lange twijfels toch akkoord gaan met militair ingrijpen in Syrië. Aangenomen wordt dat Nederland deel gaat nemen aan bombardementsmissies op infrastructuur en depots die worden gebruikt door IS, om de terreurbeweging daarmee zo te verzwakken dat lokale rebellen de strijd op de grond kunnen winnen. In haar aankondiging vermeldde de PvdA dat er “inmiddels” sprake is van een volkenrechtelijk mandaat, waarmee ingrijpen wordt toegestaan onder het internationaal recht. Die term, ‘volkenrechtelijk mandaat’, komt vaak terug in discussies rond militair ingrijpen, en stond centraal in de discussie rond de oorlog in Irak in 2003. Het mandaat voor ingrijpen in Syrië is echter twijfelachtig, en dat maakt ingrijpen onverstandig. Lees verder