Twee blije WhatsApp-ers over affectieschade

Noot vooraf van de redactie: Via het e-mailadres van de Ucall blogcommissie ontvingen wij, de redactie van het Ucall weblog, hedenochtend de onderstaande tekst. Naar het zich laat aanzien betreft het een WhatsApp-conversatie tussen twee Ucall’ers over de acceptatie van de vergoeding van affectieschade in Nederland. Of het de bedoeling was om deze reeks berichten ter publicatie aan te bieden, weten we niet, maar de actualiteit van het thema  rechtvaardigt dat wel. Voor vragen of nadere duiding kunt u zich vervoegen bij de auteurs. 

[10-4 20:28] Rianka Rijnhout: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/04/10/eerste-kamer-stemt-in-met-vergoeding-van-affectieschade

[10-4 20:28] Rianka Rijnhout: Yes!

[10-4 20:29] Ivo Giesen: Yes yes

[10-4 20:30] Ivo Giesen: Korte blog?

[10-4 20:33] Rianka Rijnhout: Jazeker. Ik mag morgen overwerken, dus dan schrijf ik een stuk.

[10-4 20:35] Ivo Giesen: Je mag overwerken? Balen. X. [echtgenoot van Rijnhout, red.] zou strenger moeten zijn. ..?

[10-4 20:35] Ivo Giesen: Misschien maak ik een voorzet voor je. Doen we het samen

[10-4 20:36] Ivo Giesen: Alleen als ik morgenvroeg inspiratie heb

[10-4 20:36] Ivo Giesen: Scheelt overwerken…

[10-4 20:36] Rianka Rijnhout: Haha! Tja… Een blog kan er wel bij.

[10-4 20:38] Rianka Rijnhout: Wat ik er in ieder geval wil opnemen in het blog, is dat er op detailniveau is gediscussieerd, terwijl andere – in potentie veel verderstrekkende – veranderingen veel eenvoudiger worden aangenomen. Denk aan proportionele aansprakelijkheid of aansprakelijkheid voor onzekere risico’s [Sanofi/Pasteur, red.]. Goed verdedigbaar, maar in potentie verstrekkender én daarover bestaat geen politieke discussie.

[10-4 20:39] Ivo Giesen: Waarom invoeren op 1 januari 2019 in plaats van 1 juli a.s.? Iedereen weet dat het eraan komt…

[10-4 20:43] Rianka Rijnhout: Dat heb ik nog niet gezien. Bizar… Iedereen achter de schermen staat klaar

[10-4 21:43] Ivo Giesen: Stemverklaring van de VVD gezien [zie https://www.eerstekamer.nl/verslagdeel/20180410/vergoeding_van_affectieschade, red.]? Nu is men bereid voor te stemmen op grond van argumenten die in eerste voorstel [bedoeld is: het oorspronkelijke wetsvoorstel dat in 2010 werd weggestemd door de Eerste Kamer, red.] ook al zaten…

[10-4 21:50] Rianka Rijnhout: Daarom stuurde ik je die verklaringen door. Zie ook het CDA: nu voor stemmen vanwege internationale ontwikkelingen en maatschappelijk draagvlak… alsof beide er toen [2010, red.] niet waren?

[10-4 21:51] Ivo Giesen: Voortschrijdend inzicht heet dat dan…

[10-4 21:52] Ivo Giesen: Zou de Eerste Kamer aansprakelijk kunnen zijn voor slecht wetgevingsbeleid?

[10-4 22:01] Rianka Rijnhout: Haha! Denk Urgenda, maar dan ex post…

Noot van de redactie: Meer lezen over dit onderwerp? Zie deze link en deze link.

Dit bericht werd geplaatst in Beweging in het Aansprakelijkheidsrecht op door .
Ivo Giesen

Over Ivo Giesen

Ivo Giesen is hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder aansprakelijkheidsrecht en burgerlijk procesrecht, aan de Universiteit Utrecht en programmaleider van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law. Zijn werk is een zoektocht naar creatieve oplossingen voor hedendaagse maatschappelijke problemen binnen het aansprakelijkheids- en procesrecht, gefundeerd op het geldende recht, maar altijd naar buiten kijkend (interne rechtsvergelijking, externe rechtsvergelijking, psychologie, sociologie, economie, etc.) om inspiratie op te doen, en daarbij zonder aarzeling (oude) grenzen overschrijdend waar nodig.

Stuur e-mail | Profielpagina