Maandelijks archief: september 2022

Onverantwoordelijk besturen door het IBKI geeft geen pas

Een burger moet bij de rechter terecht kunnen, als hij het niet eens is met een beslissing van de overheid. Om dit systeem goed te laten functioneren moet de overheid zich aan een aantal wettelijke regels houden en handelen op een wijze die strookt met de inhoud en de aard van het wettelijk systeem. Dat blijkt helaas soms makkelijker gezegd dan gedaan: de overheid kan (helaas) ook de grenzen van deze wetgeving opzoeken, deze grenzen overschrijden, en in ieder geval contrair aan de geest van het wettelijk systeem opereren. In dit blog wil ik hier nader op in gaan, aan de hand van een concreet voorbeeld uit eigen ervaring. Lees verder

Wettelijk kader zorgt voor beperkingen bij afhandeling van Groningse aardbevingsschade

Op grond van de Tijdelijk wet Groningen (TwG) is de overheid, via het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), verantwoordelijk voor de afhandeling van Groningse aardbevingsschade. Het doel van die wet is om de aardbevingsschade op een rechtvaardige, voortvarende en ruimhartige manier én met oog voor menselijke maat af te handelen. Uit onderzoek van Andersson Elffers Felix (AEF) en Ucall blijkt dat veel gedupeerden goed worden gecompenseerd, maar er ook een aanzienlijk aantal gevallen bestaat waarin dat niet het geval is. De TwG biedt nog geen goede oplossing voor complexe schadegevallen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de TwG het IMG de opdracht geeft de aansprakelijkheid van de exploitant, de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), af te wikkelen volgens het reguliere aansprakelijkheidsrecht. Daardoor is de speelruimte voor het IMG om ingewikkelde schadegevallen goed te helpen beperkt, en komen daar tijdrovende en complexe procedures bij kijken. In dit blog geven we beknopt enkele bevindingen weer. Vanuit Ucall waren Emanuel van Dongen en Elbert de Jong betrokken bij het onderzoek.

Lees verder