Auteursarchief: Ton Duijkersloot

Ton Duijkersloot

Over Ton Duijkersloot

Mr. Dr. Ton Duijkersloot doet onderzoek op het gebied van bestuursrecht betreffende de financiële sector, bestuurlijk organisatierecht, Europees bestuursrecht en handhavingsrecht, alsmede toezicht op gereguleerde markten.

Stuur e-mail | Profielpagina

Onverantwoordelijk besturen door het IBKI geeft geen pas

Een burger moet bij de rechter terecht kunnen, als hij het niet eens is met een beslissing van de overheid. Om dit systeem goed te laten functioneren moet de overheid zich aan een aantal wettelijke regels houden en handelen op een wijze die strookt met de inhoud en de aard van het wettelijk systeem. Dat blijkt helaas soms makkelijker gezegd dan gedaan: de overheid kan (helaas) ook de grenzen van deze wetgeving opzoeken, deze grenzen overschrijden, en in ieder geval contrair aan de geest van het wettelijk systeem opereren. In dit blog wil ik hier nader op in gaan, aan de hand van een concreet voorbeeld uit eigen ervaring. Lees verder

Straf of herstel? De last onder dwangsom nieuwe stijl

De last onder dwangsom is een herstelsanctie. Dat zegt de Algemene wet bestuursrecht en dat zegt ook de rechtspraak. Vorig jaar berichtten landelijke media over het nieuwe Rotterdamse optreden tegen minderjarigen met een mes op zak. Het blijkt hier niet te gaan om een boete, maar om een last onder dwangsom van 2500 euro. De ouders van de messenbezittende jeugd worden op deze wijze verantwoordelijk gehouden en bestraft. In dit blog wordt kort ingegaan op de vraag: is het karakter van een op een dergelijke wijze gebruikte last onder dwangsom inderdaad ‘herstel’ of gaat het eigenlijk om ‘bestraffing’?

Lees verder