Auteursarchief: Tekla Beekhuis

Tekla Beekhuis

Over Tekla Beekhuis

Tekla Beekhuis is als promovenda verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall). Haar onderzoek focust zich op de in de Wwft opgenomen verplichtingen voor poortwachters (zoals accountants, banken & notarissen) tot het doen van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.

Stuur e-mail | Profielpagina

De-riskende banken: Wwft-conform gedrag, of toch niet?

Bankenautoriteit: antiwitwasregels lijken doorgeslagen’, kopt het Financieel Dagblad (FD) op 3 september jongstleden. De Europese Bankenautoriteit (EBA) – de Europese toezichthouder van de banken binnen de Europese Unie – is bezorgd over de manier waarop de Nederlandse banken invulling geven aan de regels die voortvloeien uit de Europese anti-witwasrichtlijnen. Deze regels zijn in Nederland neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De EBA signaleert dat de banken bij het naleven van de Wwft-verplichtingen (groepen) klanten met een mogelijk (te) hoog risico op witwassen of terrorismefinanciering uit voorzorg de deur wijzen (de-risken). In dit blog sta ik eerst stil bij de Wwft, waarna ik inga op de-risken, gelet op het grote belang voor een onderneming om een bankrekening te hebben of te verkrijgen. In de afronding werp ik de vraag op of de-risken het doel van de anti-witwaswetgeving wel dient.

Lees verder