Auteursarchief: Tom Bouwman

Tom Bouwman

Over Tom Bouwman

Mr. Tom Bouwman is als promovendus verbonden aan Ucall. Zijn onderzoek gaat over de vraag in hoeverre nudging – gedragsinterventies gebaseerd op gedragswetenschappelijke inzichten die keuzevrijheid behouden – ingezet kan worden in het verbintenissenrecht om de zwakkere partij te beschermen. Hierbij geeft hij speciale aandacht aan de rol die autonomie speelt in zowel het verbintenissenrecht als in nudging.

Stuur e-mail | Profielpagina

De gemiddelde consument: normatief construct of evidence-based?

Binnen Ucall is het afgelopen jaar door een aantal onderzoekers vanuit diverse rechtsgebieden onderzoek gedaan naar enkele van de vele assumpties waarvan de rechtspraak zich bedient in haar uitspraken. Met de term ‘assumptie’ doelen wij op een betwistbare empirisch georiënteerde aanname van de rechter als onderdeel van zijn argumentatie, betwistbaar in die zin dat het de vraag is of de assumptie wel afdoende gegrond is in de empirie. Een tiental bijdragen waarin dergelijke assumpties aan een kritisch beschouwing worden onderworpen, zijn bijeengebracht in de binnenkort (maart 2019) te verschijnen Ucall-bundel ‘Assumpties annotateren’ (Den Haag: Boom Juridisch 2019, onder redactie van I. Giesen, S. Wiznitzer, A. Keirse & W.S. de Zanger). Voordat die bundel verschijnt, zullen op deze website alvast enkele ‘appetizers’ in de vorm van een Blogpost over de resultaten van dat project verschijnen.

Hierbij gaat nummer 2 in die reeks, door Tom Bouwman:  Lees verder