Dagelijks archief: maart 24, 2015

Gasboringen in Groningen, het EVRM en de aansprakelijkheid van de NAM

scheurenOp 18 februari jl. publiceerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn rapport Aardbevingsrisico’s in Groningen. Uit dat rapport blijkt dat de bij de gaswinning betrokken partijen niet zorgvuldig zijn omgegaan met de veiligheid van de Groningse burgers. Veiligheid heeft tot begin 2013 geen rol gespeeld bij de besluitvorming over de exploitatie van het Groningerveld. Het College voor de Rechten van de Mens heeft in reactie op het rapport gesteld dat het tijd is voor de overheid om te erkennen welke mensenrechten in het geding zijn. Wij gaan een stap verder en betogen dat ook de NAM zich rekenschap van de mensenrechten moet geven. Als de NAM dit nalaat, kan zij daarop in een civielrechtelijke aansprakelijkheidsprocedure worden aangesproken. In zo’n procedure zou ook de immateriële schade die inwoners van het bevingsgebied lijden aan de orde kunnen komen. Lees verder