Maandelijks archief: mei 2015

Srebrenica: Military Chamber of Arnhem Court upholds prosecutor’s decision not to investigate the role of Dutch commanders

Srebrenica2007On 29 April 2015, the Military Chamber of the Court of Arnhem-Leeuwarden dismissed a complaint, filed by relatives of victims (Mustafić, Nuhanović) of the Srebrenica massacre, against the Dutch public prosecutor’s decision not to investigate the Dutch military commanders (2013) for murder, war crimes and genocide. The (three) commanders of a Dutch battalion (Dutchbat), deployed under UN auspices in the Srebrenica area, had, according to the plaintiffs, expelled the victims from the Dutchbat compound knowing that they would in all likelihood be killed by Bosnian Serb militia under the command of Ratko Mladic. This post will endeavor to illustrate that, in reviewing the prosecutor’s decision to dismiss, the Court whilst appearing to reach its decision through the application of different law, actually based its jurisprudence on a de novo understanding of the facts compared to the earlier civil cases regarding for the same facts in relation to international civil law (State responsibility). It is recalled that, in the proceedings against the State, the Court of Appeal of The Hague held the Netherlands liable in tort for (the commanders) sending the victims off the compound on the ground that, in so doing, the State exposed them to a real and foreseeable risk of being killed or mistreated (Mustafić and Nuhanović 2011). This judgment was confirmed by the Supreme Court (Mustafić and Nuhanović 2013). In the Arnhem Court case, however, it was ruled that, in respect of those same facts, there was no basis for a criminal investigation because the establishment of individual criminal liability differs fundamentally from the establishment of the State’s civil liability (para. 12.4).
Lees verder

Dutch experiences with accelerating the settlement of cases

vienna-363186_640The settlement of personal injury claims after an accident can be difficult, can be complicated and can take a long, long time. Furthermore, procedures in general tend to be inefficient, and often fail to resolve all the underlying conflicts. We, the Dutch, are searching for new and better ways of dealing with claims, especially with personal injury claims. In fact, we are currently in the process of a judicial reform, aiming to make access to the courts easier and faster. We have evaluated our neat new partial dispute procedure, helping the parties to resolve their disputes out of court. The Dutch Ministry of Justice has proposed a draft bill on the redress of mass damages in a collective action. Last but not least, the legitimacy of working on the basis of the “no cure no pay” principle in personal injury cases is introduced by a pilot project. These four developments share the same goal of a more effective and efficient redress.
Lees verder

Sympathy for the devil? De Amerikaanse claimpraktijk is zo gek nog niet

USAIn Nederland bestaat de nodige huiver voor ‘Amerikaanse toestanden’ in het aansprakelijkheidsrecht. Er is beduchtheid voor het overwaaien van de gevreesde ‘claimcultuur’. Begrijpelijk als men de berichtgeving over de excessen volgt, zoals een recente uitspraak waarin 150 miljoen dollar aan schadevergoeding werd toegekend aan de ouders van een kind dat bij een auto-ongeval om het leven was gekomen. De keerzijde is dat de positieve kanten van het Amerikaanse stelsel hierdoor worden overschaduwd. Dat is jammer, omdat dat stelsel evenwichtiger is dan wij vaak denken en er wel degelijk het nodige van te leren valt. Daarom hieronder een poging om tot meer begrip en een genuanceerder beeld te komen.
Lees verder

Beste Google, vertel ons meer over wat je verwijdert

Google-vergetenEen jaar geleden bepaalde het Europese Hof van Justitie in de Google Spain-uitspraak dat mensen het recht hebben om zoekresultaten te laten verwijderen voor zoekopdrachten waar hun naam in voorkomt. Vrij snel na de uitspraak van het Hof creëerde Google een online formulier waarmee mensen een verwijderverzoek kunnen indienen. Eén jaar later en ruim 250.000 verwijderverzoeken verder weten we nog altijd weinig over de uitwerking van de Google Spain-uitspraak. Een internationale groep van onderzoekers stuurde gisteren daarom een open brief aan Google met de vraag om meer informatie beschikbaar te maken over de beslissingen die het internetbedrijf neemt over deze verwijderverzoeken. Lees verder

De Nederlandse aanpak van nadeelcompensatie bij grote infrastructurele projecten

Delta_Air_Lines_B767-332_N1611B_Brussels_AirportGrote infrastructurele projecten, zoals vliegvelden, snelwegen of treinverbindingen, hebben niet alleen voordelen voor de samenleving maar veroorzaken ook hinder voor hun directe omgeving. Na de ingebruikname van een start- en landingsbaan, spoorlijn of snelweg, zullen omwonenden hinder ondervinden in de vorm van geluidoverlast. Deze permanente geluidoverlast na ingebruikname veroorzaakt vermogensschade, in de vorm van waardevermindering van het onroerend goed van omwonenden.  In Nederland wordt erkend dat deze vorm van vermogensschade onder omstandigheden moet worden vergoed. In het Nederlandse recht hebben zowel de wetgever, de bestuursrechter als de  burgerlijke rechter erkend dat de overheid aansprakelijk kan worden gesteld voor deze vorm van schade. De rechtsgrondslag van deze aansprakelijkheid is het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten (égalité devant les charges publiques). Het gaat daarbij om aansprakelijkheid voor een rechtmatige overheidsdaad (nadeelcompensatie). Hoewel het systeem van nadeelcompensatie bij grote projecten in Nederland een breed draagvlak heeft, bestaat er geen algemene wettelijke grondslag voor. Weliswaar is in 2013 een wet gepubliceerd die het égalitébeginsel beoogt te codificeren (Stb. 2013, 50), maar deze is nog steeds niet in werking getreden.  De reden is, dat de wetgever in de aanpassingswetgeving een oplossing moet vinden voor enkele lastige problemen. Lees verder