Honderd UCALL weblogs: een succesvolle verspreider van het ‘Ucall-gedachtegoed’

Op 8 april 2014 verscheen de eerste tekst op dit weblog. Programmaleider Ivo Giesen schreef daarbij over het klassieke thema van de verhouding tussen de wetgever en de rechter. Nu bijna drie jaar later, verschijnt het honderdste weblog. Een goed moment om kort te reflecteren op het Ucall-weblog, de balans op te maken en vooruit te kijken naar de richting die wij met dit weblog op zullen gaan. Het weblog blijkt een goede manier te zijn om snel ideeën te verspreiden naar een potentieel groot publiek. Weblogteksten worden geregeld opgepakt in andere media en kunnen na een nadere uitwerking leiden tot volwaardige wetenschappelijke publicaties. Zij zijn een laagdrempelige manier om onderzoeksresultaten en het ‘Ucall-gedachtegoed’ te verspreiden en verder te ontwikkelen.

Inhoud

Bezien wij de honderd weblogteksten die de afgelopen drie jaar op de Ucall Blog zijn verschenen, dan wordt duidelijk dat het onderzoeksterrein van Ucall een breed spectrum bestrijkt. Hoewel de nadruk uiteraard telkens ligt op de Ucall-thema’s van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, is daarbinnen veel variatie mogelijk. De onderwerpen van de geplaatste berichten lopen uiteen van blogs over onderwerpen als immuniteit van internationale organisaties, de Brexit, het gevaar van verpakkingsmaterialen, klimaatverandering, rechtsvorming door (feiten)rechters, aansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak en de aanpak van jihadistisch terrorisme. Telkens worden de grenzen van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid onderzocht of overgestoken. Hierin worden de rechtsgebieden van het strafrecht, privaatrecht, bestuursrecht en het internationaal recht bestreken. Een bijzondere aandacht is er vaak voor de rol van mensenrechten. Zo bezien verschaft ons weblog een goede weergave van het onderzoeksterrein van Ucall. Wij verdelen onze blogs in tien categorieën, die vrijwel alle meerdere blogteksten hebben opgeleverd. Alleen in de categorie ‘De rol van de burger en zelfregulering’ is tot op heden geen weblog ondergebracht. Hoog tijd dus dat een Ucall’er zich in een blogtekst richt op dit thema!

De auteurs variëren van hoogleraren tot promovendi, zodat een goede mix wordt gevonden van ervaren en minder ervaren onderzoekers. Het Ucall-onderzoek is sterk gebaat bij wederzijdse kruisbestuiving. Geheel in die lijn verschijnen er regelmatig blogteksten van de hand van meerdere gezamenlijke auteurs. Hoewel ernaar wordt gestreefd alle Ucall-onderzoekers regelmatig weblogs te laten produceren, is er één auteur die verreweg de meeste teksten heeft gepubliceerd: Cedric Ryngaert heeft tot op heden liefst 22 blogteksten geschreven, gevolgd door Ivo Giesen met 17 blogteksten.

Weblogs kunnen leiden tot wetenschappelijke publicaties: een eerste idee kan op onze website worden geschetst of ‘gepitcht’ aan de lezers, waarna een volledige uitwerking kan volgen in een volwaardig artikel. Andersom kan een wetenschappelijk publicatie tevens worden teruggebracht tot een kortere blogtekst. Zo zijn meerdere artikelen gedestilleerd tot blogteksten (voorbeeld) en werden weblogs gebruikt om onderzoeksresultaten van in de Ucall boekenreeks gepubliceerde onderzoeksrapporten weer te geven (voorbeeld). Ook andere werkzaamheden kunnen leiden tot een weblog, zoals het plaatsnemen in een promotiecommissie (zie hier en hier) of een presentatie op een congres.

Het voordeel van een weblog is dat het een relatief snel medium is. Blogteksten kunnen, vanwege hun omvang, in korte tijd worden geschreven en bovendien door hun beperkte omvang snel door de blogredactie worden beoordeeld. Dat kan ertoe leiden dat een blogtekst razendsnel na een relevante ontwikkeling kan worden geplaatst, zodat ons weblog actueel is en de auteur snel inzicht kan verschaffen in het voorliggende vraagstuk en eventueel zijn of haar mening daarover kan verspreiden. Zo werden onlangs binnen een week twee weblogs gepubliceerd over een vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland. Zowel Rianka Rijnhout als Jessy Emaus klommen direct in de pen na het rechterlijk oordeel over de schade die was ontstaan door aardbevingen als gevolg van boringen door de NAM. Ook anderen publiceren met regelmaat blogs direct na een recente ontwikkeling (voorbeeld).

 

Bereik

De blogs worden bekeken door lezers uit diverse landen over de gehele wereld. Naast  Nederland, komen bezoekers uit Rusland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en andere landen. In Nederland worden de blogs behalve door privé-gebruikers en door medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht, ook door de zusterfaculteiten in Nederland bekeken, en onder meer ook door ministeries. Hoe komen bezoekers op de blogsite? Met name via een zoekmachine, via een link op een andere webpagina, doordat ze direct blog.ucall.nl intypen, maar ook wel via een link op een social network, en een enkeling  via een link in een e-mail. Het betreft in totaal ruim 24.000 unieke bezoekers die samen ruim 50.000 pagina’s bekeken. Het meest bekeken is de blog over HIJSM/Morré van Emanuel van Dongen, met een bekijktijd van bijna 6 minuten – een tijd veelvoudig aan de gemiddelde duur van alle bezoeken, die namelijk 1:12 minuten is. Zijn blog is gebaseerd op een artikel van zijn hand, voorgeschreven in het eerstejaarsonderwijs. Op die manier wordt niet enkel vorm gegeven aan het unitaire idee van onderwijs en onderzoek aan de universiteit, maar ook leidt dit (indirect) tot hogere kijkcijfers gezien de moderne trend van studenten om via het internet op zoek te gaan naar aanvullende informatie dan wel samenvattingen van bepaalde materie. Een andere (succesvolle) manier om blogs (direct) onder de aandacht te brengen is ze te posten op social media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter.

 

Impact

Blogs worden in diverse media opgepakt, zoals de blog van Eelke Sikkema over De zaak Jos van Rey  door het Dagblad De Limburger (‘De voor- en de achterkant van de zaak-Van Rey’, 12 december 2016) en door de anti-corruptie nieuwsbrief (zie www.anti-corruptie.nl). Een blog van Ferry de Jong over de strafrechtelijke aanpak van terrorisme heeft geleid tot een stuk in Trouw dat vervolgens leidde tot een interview op BNR Nieuwsradio. Blogs worden opgepakt door tijdschriften en auteurs worden gevraagd om blogs uit te werken en/of te publiceren, zo werden bijvoorbeeld twee blogs van Ivo Giesen gepubliceerd als opiniërende bijdrage in AV&S 2016/2, nr. 12 en AV&S 2015/4, nr. 23, werden blogs van Jessy Emaus door haarzelf verder uitgewerkt en gepubliceerd in Letsel & Schade (naar aanleiding van de blog over het Recht op vergoeding van affectieschade) en zullen de blogs over de aansprakelijkheid voor schade door gasboringen in Groningen (link nog invoegen) als annotatie in TvP verschijnen. De blog van Anne-Jetske Schaap over de aansprakelijkheid van Nederlandse ondernemingen voor moderne slavernij werd door diverse organisaties opgepakt, heeft geleid tot een aantal advieswerkzaamheden en tot de deelname aan een expertpanel. Ook zijn publieke optredens soms direct terug te voeren op blogs.         Hoewel blogs vaak zijn gebaseerd op publicaties en/of andere wetenschappelijke activiteiten, gebeurt het ook geregeld dat blogs eerste gedachten zijn over een onderwerp en dat deze later worden uitgewerkt tot een langere bijdrage in de vorm van een publicatie. Ucall’ers verwijzen in publicaties ook naar blogs. Ook door niet-Ucall’ers wordt verwezen naar Ucall-blogs, zie bijvoorbeeld P.C. van Driel, ‘Als later nu is’, P&I 2015, p. 145, waarin wordt verwezen naar de blog van Bald de Vries over het recht in de risicomaatschappij. En A. Sepherd verwijst in zijn artikel ‘Reflections on extra-territorial ECHR jurisdiction: Jaloud v The Netherlands’ (NTM/NJCM-bull. 2015/29P) naar blog van Cedric over de zaak Jaloud v. the Netherlands.

Ook in de recente evaluatie van het onderzoek van het departement Rechtsgeleerdheid wordt door de Commissie-Spronken gewezen op ons weblog als middel om onze kennis en expertise te delen met de maatschappij. Hieruit blijkt dat onze inspanningen om onderzoeksresultaten te valoriseren worden gewaardeerd, en uit het bovenstaande blijkt dat dit op diverse terreinen ook effectief is geweest en heeft geleid tot andere output. Ons streven is om dit uit te bouwen en gestaag door te gaan op de ingezette koers. Onze auteurs hebben daar baat bij: door regelmatig blogteksten te schrijven dragen zij niet alleen bij aan het actief verspreiden van Ucall-onderzoeksresultaten, maar kunnen zij ook snel en laagdrempelig inspelen op actuele gebeurtenissen. Doordat het weblog een groot publiek kan bereiken is dit een goede manier om met de ‘buitenwacht’ van gedachten te wisselen.

 

Namens de Blog-redactie,

Emanuel van Dongen & Wouter de Zanger