Auteursarchief: Bald de Vries

Bald de Vries

Over Bald de Vries

Als lid van de Working Group (Reflexive) Modernisation and Law, werk ik op het terrein van de sociale theorie en de rechtstheorie/filosofie. Als docent ben ik betrokken bij het Utrecht Law College. Het uitgangspunt is dat het recht ten dienste staat aan de maatschappij en een goed begrip van het recht vereist een goed begrip van die maatschappij en maatschappelijke ontwikkelingen. Mijn maatschappijbegrip is theoretisch (en niet empirisch), ontleend aan theorieen van reflexieve modernisering (zoals die van Ulrich Beck, Zygmunt Bauman en anderen). Structurele maatschappelijke veranderingen dwingen tot een heroverweging van de vooronderstelde en vanzelfsprekende grondbeginselen van recht ten einde recht tot zijn recht te kunnen laten komen in een globale interdependente wereld. Mijn specifieke aandacht gaat momenteel uit naar contemporainte noties van 'moderniteit', daaraan gerelateerde concepten zoals onzekerheid en contingentie, risico, voorzorg en duurzaamheid, en de relatie van die noties met het recht en de rechtstheorie: legaliteit en Rechtsstaat, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, autonomie en zelfbeschikking, globale rechtvaardigheid. Daarnaast gaat mijn aandacht uit naar (schrijven over) juridisch onderwijs en onderwijsdidactiek.

Stuur e-mail | Profielpagina

Theoretische lenzen – Recht in de Risicomaatschappij


In de bundel Law in the Risk Society (samengesteld uit papers van het Ucallcongres 2015 onder dezelfde naam) wordt het recht bestudeerd vanuit verschillende theoretische en normatieve lenzen waarbij het gedeelde maatschappijtheoretisch kader dat van de risicomaatschappij is, zoals ontwikkeld door de Duitse sociaal-theoreticus Ulrich Beck. In deze blog legt Bald de Vries uit wat de meerwaarde is van deze methodologische benadering van de rechtswetenschap aan de hand van een aantal voorbeelden uit de bundel. Lees verder

Recht in de risicomaatschappij

Senaat‘Echte koffie, lekkere koffie’. Ik vraag mijn studenten vaak in hoeverre zij zich bewust zijn van de mogelijke consequenties van het drinken van hun dagelijkse kopjes koffie. Houden zij zo de dochter van de koffieboer op het land om te helpen met de oogst en dus niet in staat zich te ontwikkelen, of stellen zij haar in staat naar school te gaan, zoals zijzelf? Hetzelfde gaat op voor het shoppen bij bijvoorbeeld de Primark. De reden dat ik dit vraag is dat wij ons steeds meer bewust worden van die consequenties, op individueel, organisatie- en institutioneel niveau. Ons handelen brengt naast de effecten die we beogen, neveneffecten met zich mee en onze confrontatie met die neveneffecten (in de vorm van een natuurramp, aperte armoede of een fabrieksongeluk) dwingt ons te reflecteren op de juistheid van ons handelen. Het is dit (ethisch) besef dat centraal staat in het eerste Ucall-congres Recht in de risicomaatschappij  dat op 9 en 10 april gehouden wordt in Utrecht. Lees verder