Auteursarchief: Lucas Roorda

Lucas Roorda

Over Lucas Roorda

Dr. Lucas Roorda is Postdoc bij Ucall, en Universitair Docent bij de afdeling Internationaal en Europees Recht. Hij promoveerde in 2019 op het proefschrift "Jurisdiction over foreign direct liability claims against transnational corporations in EU Member States Increasing access to remedy for victims of corporate human rights violations."

Stuur e-mail | Profielpagina

Niet langer in de pijpleiding: de uitspraak in Milieudefensie c.s. v. Shell

Op 29 januari jongstleden heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan over de claims van vier Nigeriaanse boeren en stichting Milieudefensie tegen Shell en dochteronderneming Shell Nigeria. Het hof beslist dat Shell Nigeria aansprakelijk is voor ernstige milieuvervuiling in tenminste twee dorpen in de Nigerdelta. Die vervuiling is het gevolg van lekkende pijpleidingen waarvoor Shell nu verantwoordelijk wordt gehouden. Daarmee is deze spraakmakende zaak de eerste zaak waarin een onderneming samen met een dochtervennootschap in hoger beroep aansprakelijk wordt gehouden voor grensoverschrijdende schade aan mens en milieu. In dit blog ga ik kort in op een aantal kernpunten van het arrest, en mogelijke gevolgen voor andere zaken.

Lees verder

Brexit by way of Switzerland: the UK, forum non conveniens and the Lugano Convention

While the corona crisis is first and foremost on everyone’s minds, negotiations on the United Kingdom’s departure (‘Brexit’) from the European Union are still ongoing. Despite the obvious need for European cooperation in the response to COVID-19, the Johnson government is determined to end the current transition period by December 31st, 2020. One of the many aspects of the negotiations is whether the UK will remain part of the EU’s regime on jurisdiction, recognition and enforcement of judgments in civil cases. According to the Financial Times, the European Commission has advised the Member States to reject the UK request to remain within that regime through accession to the Lugano Convention. This blog will set out the core rules of the Lugano regime, its impact on UK private international law and the forum non conveniens doctrine in particular, and reasons why the UK could or could not join the Lugano Convention. Lees verder

Te heet onder de voeten: Trump en het klimaatakkoord

Het zijn barre tijden voor iedereen die gelooft in multilaterale oplossingen voor transnationale problemen. Vooral de verkiezing van Donald Trump, en de serie maatregelen die in de eerste paar maanden van zijn presidentschap uit het Witte Huis zijn komen rollen, hebben het vertrouwen in multilaterale samenwerking flink onder druk gezet. Na politiek-militaire samenwerking op de helling te zetten via een schoffering van NAVO-bondgenoten was het nu de beurt aan internationale klimaatsamenwerking: Trump heeft aangekondigd het klimaatakkoord van Parijs, nog zwaarbevochten door zijn voorganger Barack Obama, op te zeggen. Kan Trump echter zomaar onder een akkoord uit dat onder Obama gesloten en geratificeerd werd? Dit blog poogt hier enige antwoorden op te geven.
Lees verder

Okpabi v. Shell: a setback for business and human rights?

Sandakan_Sabah_Shell-Station-Labuk_Road-01Last week, Justice Fraser writing for the London High Court dismissed Okpabi v. RDS and SPDC, a claim of a group of Nigerian plaintiffs against Anglo-Dutch oil giant Shell and its Nigerian subsidiary. This dismissal has prompted strong responses by NGOs involved in the region such as Amnesty International, calling it a severe setback for victims in their search for remedies against corporate human rights violations. This contribution shortly looks at the decision on jurisdiction in this case, and how it contrasts against comparable cases on some procedural and substantive issues.
Lees verder

Brexit, artikel 50 en de zaak-Miller

brexitHet zal weinigen ontgaan zijn: afgelopen week diende in Londen de zaak R (Miller) v Secretary of State for Exiting the EU over de route die de Britse regering had gekozen voor de Brexit-procedure, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Kort samengevat was de intentie van de regering-May om artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (TEU), dat lidstaten mogelijk maakt uit de EU te stappen, in te roepen zonder tussenkomst van het Britse Parlement. Het Britse Hof (High Court) heeft de regering nu teruggefloten; het inroepen van artikel 50 kan alleen nadat het parlement daarmee heeft ingestemd. Door de resulterende herrie in het Parlement en de media lijkt de juridische dimensie van de zaak echter onder te sneeuwen. Dat is jammer, want die raakt een aantal fundamentele belangen. Het is goed deze eens even door te lopen. Lees verder

Kiobel v Royal Dutch Shell – het vervolg?

shellAfgelopen maandag kwam Associated Press met interessant nieuws, dat ook door enkele Nederlandse media werd overgenomen: Esther Kiobel, weduwe van dr. Barinem Kiobel, is van plan een civiele zaak te starten tegen Shell in Nederland voor medeplichtigheid aan de executie van haar man door het dictatoriale regime in Nigeria in 1995. De precieze details, waaronder de gronden voor aansprakelijkheid en de vraag wie precies als verweerder zal worden genoemd, zijn nog onbekend. Het is echter duidelijk dat als deze zaak doorgaat, hij een enorme impact kan hebben op het spectrum aan mensenrechtenzaken tegen bedrijven. Lees verder

Ingrijpen in Syrië en het probleem van het volkenrechtelijk mandaat

BomGisteren kondigde de Tweede Kamerfractie van de PvdA aan dat de Kamerleden na lange twijfels toch akkoord gaan met militair ingrijpen in Syrië. Aangenomen wordt dat Nederland deel gaat nemen aan bombardementsmissies op infrastructuur en depots die worden gebruikt door IS, om de terreurbeweging daarmee zo te verzwakken dat lokale rebellen de strijd op de grond kunnen winnen. In haar aankondiging vermeldde de PvdA dat er “inmiddels” sprake is van een volkenrechtelijk mandaat, waarmee ingrijpen wordt toegestaan onder het internationaal recht. Die term, ‘volkenrechtelijk mandaat’, komt vaak terug in discussies rond militair ingrijpen, en stond centraal in de discussie rond de oorlog in Irak in 2003. Het mandaat voor ingrijpen in Syrië is echter twijfelachtig, en dat maakt ingrijpen onverstandig. Lees verder

Geld stinkt niet, chemisch afval wel: een terugblik op de Probo Koala-zaken

Trafigura-logoAfgelopen maand overleed Claude Dauphin, voormalig CEO van Trafigura Beheer. Op het moment van zijn dood bezat Dauphin zo’n 1,6 miljard euro, en was Trafigura uitgegroeid  tot een transnationale onderneming met een omzet van zo’n 127,6 miljard dollar in 2014. Trafigura is ook een zeer controversiële onderneming die verwikkeld is geweest in diverse milieu- en corruptieschandalen, waarvan de meest in het oog springende de giframp met de Probo Koala is. Hoe zit het echter met de slachtoffers van de Probo Koala-ramp, negen jaar en meerdere rechtszaken later? Tijd voor een terugblik.
Lees verder

Particuliere beveiliging van koopvaardijschepen en het EVRM

images,koopvaardijAfgelopen week berichtte het Algemeen Dagblad dat de Nederlandse regering het plan wil doorzetten om gewapende particuliere beveiligers toe te staan op koopvaardijschepen. Dit is opmerkelijk, aangezien er eerder geen Kamermeerderheid voor dit plan leek te zijn. Uit het artikel en eerdere Kamervragen blijkt dat het Kabinet uit economische overwegingen dit plan toch wil doorzetten.  Dit niet doen zou reders in de handen kunnen drijven van illegale, ongereguleerde en potentieel slecht getrainde beveiligers, en reders zou ervoor kiezen hun schepen om te vlaggen naar een staat die particuliere beveiliging wel toestaat. Goedkoop kan echter bijzonder duurkoop worden, als Nederland zich niet voldoende bewust is van de positieve verplichtingen die voortvloeien uit het EVRM.
Lees verder