Maandelijks archief: december 2019

Het klimaatbevel van de Hoge Raad: waarom die haast en mag het wat minder?

De Nederlandse Staat en milieuvereniging Urgenda zijn het erover eens dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven, maar ze zijn het erover oneens hoe snel de Nederlandse broeikasgasuitstoot moet worden gereduceerd. Urgenda wil een reductie van 25% voor 2020, de Staat vindt dat te snel en te ingrijpend, en richt zich liever op zijn klimaatdoel voor 2030. Urgenda krijgt in alle drie de instanties gelijk van de rechter. Waarom vinden Urgenda en de rechters dat de Staat veel extra klimaatmaatregelen in korte tijd moeten treffen? In deze blog sta ik stil bij enkele feiten uit het Urgenda-proces die het belang van Nederland bij adequate klimaatmaatregelen onderstrepen, en leg ik uit waar de 25% norm vandaan komt.  Lees verder

State Liability for Wrongful Conduct in Extraterritorial Military Operations: the Challenge of Attribution in Jaloud v the Netherlands

Five years ago, I wrote a Ucall blogpost on the judgment of the European Court of Human Rights (ECtHR) in Jaloud v the Netherlands (2014), which concerned the 2004 death of Mr Jaloud in southern Iraq. Mr Jaloud died from gunfire at a vehicle checkpoint which was at the time under the authority and control of Dutch troops participating in the Stabilization Force in Iraq (SFIR). It is recalled that the ECtHR held that the Dutch investigation into the circumstances surrounding Jaloud’s death failed to meet the standards required by Article 2 of the European Convention on Human Rights (ECHR), and thus that the Netherlands had breached its procedural obligations regarding the right to life. The ECtHR’s judgment paved the way for further litigation regarding Jaloud’s violent death. Subsequent to the judgment, Jaloud’s father filed a civil suit against the Dutch State in the District Court of The Hague (hereafter ‘Hague District Court’), which rendered an interlocutory judgment on 20 November 2019.  Lees verder