Maandelijks archief: februari 2015

Does the European Court of Human Rights read the UCall blog? Court makes U-turn in life imprisonment cases

Does theEuropean_Court_of_Human_Rights European Court of Human Rights (ECtHR) read the UCall blog? One would almost be inclined to believe so. In an earlier UCall blogpost, we criticized the Court’s approach to life imprisonment cases. In particular, we took issue with the imposition of a strict version of the European rehabilitation approach to penalties (‘the right to hope’) on third states. It is recalled that in Trabelsi v. Belgium (2014), the Court found Belgium in violation of Article 3 ECHR – the prohibition of inhuman treatment – by exposing presumed terrorist Trabelsi to the risk of an irreducible life sentence by extraditing him to the United States. We took the view that in this case, the Court did not do sufficient justice to the possibility of earlier release in the United States, e.g., through presidential pardon, and voiced concerns over the viability of transatlantic anti-terrorism cooperation. Lees verder

Internationaal Gerechtshof acht Servië noch Kroatië aansprakelijk voor vermeende genocide begaan tijdens het Balkan-conflict

079-ron-haviv (2)Het vonnis van het Internationaal Gerechtshof (IGH) in Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), 3 februari 2015 , is de zoveelste gerechtelijke beslissing met betrekking tot de gruwelijkheden begaan tijdens de oorlogen die zich in de jaren 1990 in het voormalige Joegoslavië afspeelden. Eerder werden vonnissen geveld door het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY – specifiek in het leven groepen om tijdens die oorlogen begane misdrijven te berechten), door nationale rechtbanken in het voormalige Joegoslavië en daarbuiten (zoals in Nederland), en door het IGH zelf, in een zaak tussen Bosnië-Herzegovina en Servië. Lees verder

Particuliere beveiliging van koopvaardijschepen en het EVRM

images,koopvaardijAfgelopen week berichtte het Algemeen Dagblad dat de Nederlandse regering het plan wil doorzetten om gewapende particuliere beveiligers toe te staan op koopvaardijschepen. Dit is opmerkelijk, aangezien er eerder geen Kamermeerderheid voor dit plan leek te zijn. Uit het artikel en eerdere Kamervragen blijkt dat het Kabinet uit economische overwegingen dit plan toch wil doorzetten.  Dit niet doen zou reders in de handen kunnen drijven van illegale, ongereguleerde en potentieel slecht getrainde beveiligers, en reders zou ervoor kiezen hun schepen om te vlaggen naar een staat die particuliere beveiliging wel toestaat. Goedkoop kan echter bijzonder duurkoop worden, als Nederland zich niet voldoende bewust is van de positieve verplichtingen die voortvloeien uit het EVRM.
Lees verder

Aansprakelijkheid na de schietpartij in Alphen aan den Rijn: hoe onbegrijpelijk kan rechtspraak – en het relativiteitsvereiste – zijn?

media_xl_571812Op 4 februari jl. deed de Rechtbank Den Haag uitspraak (ECLI:NL:RBGHA:2015:1061) in de zaak van 51 eisers (slachtoffers en nabestaanden) tegen de Politieregio Holland Midden over de schietpartij in het Alphense winkelcentrum De Ridderhof op 9 april 2011. Daarbij werden 6 personen gedood en 16 personen verwond door dader Tristan van der V., waarna hij zichzelf om het leven bracht. Inzet van de procedure was de mogelijke aansprakelijkheid van de Politieregio, althans de korpschef, in verband met vermeende fouten bij de verlening van de wapenvergunning aan Van der V. Gegeven diens antecedenten had die vergunning, zo stellen de eisers, niet verleend mogen worden. De Rechtbank oordeelt dat de politie in strijd met de wet handelde, maar toch niet aansprakelijk is. Die uitkomst roept vragen op. Lees verder

‘Publiek’ wordt ‘Privaat’ … zeven vragen over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij privatisering van publieke taken

Bundel publiek-privaatEind december 2014 werd de eerste uitgave in de Ucall boekenreeks (Boom Juridische uitgevers, Den Haag) gepubliceerd. Die uitgave, getiteld Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken, is het resultaat van de inspanningen van een aantal leden van de Ucall onderzoeksgroep rondom het thema “Van Publiek naar Privaat” en van een vijftal externe experts die hun licht hebben laten schijnen op de door de Ucall onderzoekers in hun artikelen gepresenteerde gedachten hierover. Aanleiding voor dit onderzoek en deze bundel zijn de ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen van onze tijd, zoals liberalisering, secularisering, Europeanisering, globalisering en zeker ook privatisering, welke ertoe bijdragen dat private partijen steeds vaker taken op zich nemen die voorheen beschouwd werden als publieke taken. Die overheveling van taken van publiek naar privaat roept vragen op naar de (juridische) verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de betrokken partijen.

Door Jessy Emaus, Ivo Giesen & Liesbeth Enneking
Lees verder