Maandelijks archief: augustus 2014

Recht op vergoeding van affectieschade

affectieschadeOp 28 mei jongstleden heeft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven het Wetsvoorstel zorg- en affectieschade ter consultatie op internet gepubliceerd. Het voorstel voorziet er (onder meer) in dat naasten en nabestaanden van direct gekwetsten die “ernstig en blijvend letsel” hebben opgelopen respectievelijk zijn overleden als gevolg van een aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis, aanspraak kunnen maken op vergoeding van affectieschade. De staatssecretaris omschrijft affectieschade als “het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat en dat men lijdt doordat een persoon waarmee men een affectieve band heeft, ernstig gewond raakt of overlijdt.” Het recht op vergoeding van affectieschade krijgt een plaats in de artikelen 6:107 en 6:108 BW. Lees verder

District Court of The Hague holds State of the Netherlands liable for Srebrenica massacre

Srebrenica Dutchbat Minor WO2On 16 July 2014, in the case of Mothers of Srebrenica v. State of the Netherlands, the District Court of The Hague held the State of the Netherlands liable for damages incurred by relatives of victims of the Srebrenica massacre resulting from the cooperation of Dutchbat – the Dutch battalion of the United Nations forces responsible for the safe area around the Bosnian town of Srebrenica – in the deportation of male Muslim refugees from Dutchbat’s compound by the Bosnian Serbs on 13 July 1995. Most of these refugees were subsequently killed by Bosnian Serb forces.This case had initially also been brought against the United Nations (UN), but Dutch courts, up to the Supreme Court, as well as the European Court of Human Rights, had upheld the immunity of the UN – after which only the case against the State of the Netherlands continued. Lees verder