Auteursarchief: Rob Widdershoven

Rob Widdershoven

Over Rob Widdershoven

Rob Widdershoven is hoogleraar Europees bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht, en verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law. Daarnaast is hij advocaat-generaal voor het bestuursrecht bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Zijn onderzoek richt zich op de invloed van het Europees recht op het bestuursrecht van de lidstaten, in het bijzonder wat betreft de rechtsbescherming, de naleving van het recht en de algemene rechtsbeginselen.

Stuur e-mail | Profielpagina

Enkel niet nakomen van plicht tot prejudiciële verwijzing is onvoldoende voor vestiging staatsaansprakelijkheid

In het hier centraal gestelde KLM-arrest van de Hoge Raad komt de vraag aan de orde of enkel het niet nakomen van de plicht tot prejudiciële verwijzing voldoende is voor de vestiging van staatsaansprakelijkheid. Naar het antwoord op die vraag is in de literatuur en in de lagere rechtspraak reikhalzend uitgekeken. Wat is het antwoord van de Hoge Raad op die vraag en is dat antwoord overtuigend?  Lees verder